Facebook icon
e-mail icon
Twitter icon

心美粵劇團演出

沙田大會堂演奏廳

9月3日 晚上7:30 | 《黃飛虎反五關》 
商湯年間,紂王寵妲己,終日沉迷酒色於摘星樓。黃飛虎班師回朝,得悉紂王大殺群臣,立即入宮勸諫。妲己以美色挑逗飛虎,卻被黃貴妃嚴詞制止,懷恨在心。便命黃飛虎之妻賈氏入宮朝賀,騙至摘星樓,君戲臣妻。賈氏不甘受,辱墮樓而死。黃貴妃聞訊來責,因誤打龍頭被紂王踢下樓台。噩耗傳來,愚忠的飛虎本欲忍氣吞聲,後賈氏鬼魂出現,囑虎為民除暴。加上眾將皆不值紂王所為,迫飛虎作反,討伐紂王。 
梁兆明 飾 黃飛虎 
陳咏儀 飾 賈 氏 
梁煒康 飾 紂 王 
廖國森 飾 姜子牙(先)黃 明(後) 
林寶珠 飾 妲 己 
宋洪波 飾 周 紀 

9月4日 晚上7:30 | 《九天玄女》 
端陽日,冷霜蟬病癒往玄女祠酬神,與賣畫書生艾敬郎邂逅於荷亭。原來兩人同住桂枝里,兩宅對戶隔一小河,二人隔岸投荔擲詩,互訴衷情。艾敬郎好不容易說服冷霜蟬母答應婚事,不料閩王要將霜蟬納為貴妃,閩王讓艾敬郎及霜蟬訣別,又以烈火令二人分開,二人不怕權逼,雙雙投火殉情。冷霜蟬原是九天玄女。艾敬郎歸位風月仙子,雖肉身已死而痴心不息,在華陽仙山尋得霜蟬,並感動天帝,准玄女于歸太上,有情人得成神仙眷屬。 
梁兆明 飾 艾敬郎 
陳咏儀 飾 冷霜蟬 
梁煒康 飾 歸大爺 
廖國森 飾 王延翰 
林寶珠 飾 冷 艷 
宋洪波 飾 艾屏綱 

9月5日 晚上7:30 | 《連城璧》 
秦昭王遣書趙惠文王,願以十五座城池換取稀世奇寶和氏之璧。趙國君臣皆慮秦國出爾反爾,又恐得失秦王而招來兵禍。大夫繆賢舉薦舍人藺相如,其人智勇雙全,可為國獻策。趙王召見,相如願奉璧入秦,若不得城池,定當「完璧歸趙」。臨別前與藺夫人。秦王果然無意讓城,相如先拖延時間,暗中命人將和氏璧送返趙國,後於大殿之上力斥秦王失信。秦王無可奈何,亦不欲為此與趙兵戎相見,故放相如回國。相如不辱王命回國,官拜卿相。 
梁兆明 飾 藺相如 
陳咏儀 飾 藺夫人 
梁煒康 飾 廉 頗 
廖國森 飾 秦昭王 
林寶珠 飾 廉夫人 
宋洪波 飾 趙惠文王

2019年9月3日 (二) <<  19:30 || 黃飛虎反五關
2019年9月4日 (三) <<  19:30 || 九天玄女
2019年9月5日 (四) <<  19:30 || 連城璧

閱讀全文 收起
參與者們
票務
  • $420, $340, $300, $260, $220, $180